Свідоцтво на торговельну марку № 243440 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 243440 (заявка m201620282): digitronic
(111)
Номер свідоцтва
243440
(210)
Номер заявки
m201620282
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2026
(220)
Дата подання заявки
16.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2018, бюл. № 12/2018
(731)
Заявники

Красько Олег Вікторович;
Вул. Менделєєва, 35, кв. 11, м. Харків, 61064 (UA)

(732)
Власники

Красько Олег Вікторович;
Вул. Менделєєва, 35, кв. 11, м. Харків, 61064 (UA)

(740)
Довірена особа

Шабас Геннадій Вікторович;
Вул. Залеська, 5, кв. 17, м. Харків, 61145

(750)
Адреса для листування

Шабас Геннадій Вікторович;
Вул. Тобольська, 29, кв. 1, м. Харків, 61045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Газові запальники; газові котли; газові пальники; газові блочні пальники; газогенератори (устатковання); газоконденсатори, крім деталей машин; газоочисники (скрубери) (частини газового устатковання); газоочищальне устатковання; газопостачальне устатковання; газорегулівне устатковання; газорозподільне устатковання; газорегулівне устатковання з газосигналізаторами побутовими; газорегулівне устатковання з газосигналізаторами промисловими; нагрівальні елементи; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних котлів; запальники; запобіжні пристрої до водяних або газових апаратів та трубопроводів; зволожувачі радіаторів центрального опалювання; змійовики (частини дистилювального, нагрівального і холодильного устатковання); калорифери; клапани-відсікачі електромагнітні з ручним перезапуском (частини газового устатковання); клапани електромагнітні автоматичні (частини газового устатковання); клапани для регулювання рівня у вмістищах; клапани повітряні до парового опалювального устатковання; термостатичні клапани (частини теплового устатковання); кондиціонери; нагрівальні пластини; нагрівачі повітря; насадки до газових пальників; регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів; регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів; регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання; регулятори тиску газу побутові (частини газового нагрівального або опалювального устатковання); регулятори тиску газу промислові (частини газового нагрівального або опалювального устатковання); регулятори тяги (опалювання); розширні посудини до устатковання центрального опалювання; санітарно-технічні апарати; сушильні апарати; стабілізатори тиску газу з вмонтованим фільтром (частини газового нагрівального або опалювального устатковання); теплові насоси (помпи); теплообмінники, крім деталей машин; тертьові запальники до газу; труби опалювальних котлів; устатковання для кондиціювання повітря; устатковання для охолоджування повітря; фільтри (цідила) до устатковання для проціджування (фільтрування) повітря 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 225345 (заявка m201624572): digitronic
*225345 m201624572
Diptronic
DI-Motronic MED
DI-Motronic
TITRONIC
Digitram
HITRONIC