Свідоцтво на торговельну марку № 304915 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304915 (заявка m201925960): ratingbot
(111)
Номер свідоцтва
304915
(210)
Номер заявки
m201925960
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2029
(220)
Дата подання заявки
10.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Печинський Євген Вiталiйович;
Бульв. Димитрова, 66, кв. 20, м. Горлiвка, Донецька обл., 84626 (UA)

(732)
Власники

Печинський Євген Вiталiйович;
Бульв. Димитрова, 66, кв. 20, м. Горлiвка, Донецька обл., 84626 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 118, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 300568 (заявка m201920762): rating analytics; х; x
*300568 m201920762
Свідоцтво торговельну марку № 290641 (заявка m201904451): inrating; in rating; social network; соціальна мережа
*290641 m201904451
Свідоцтво торговельну марку № 270309 (заявка m201729144): top 100; national rating; photomodels; тор 100
*270309 m201729144
Свідоцтво торговельну марку № 267118 (заявка m201729782): kr; credit rating
*267118 m201729782
Свідоцтво торговельну марку № 265038 (заявка m201722556): in rating; inrating
*265038 m201722556
Свідоцтво торговельну марку № 259561 (заявка m201714691): icorating; ico rating; ісо
*259561 m201714691
Свідоцтво торговельну марку № 249919 (заявка m201702510): rating association leader of the year; leader of the year awards
*249919 m201702510
Свідоцтво торговельну марку № 238055 (заявка m201721741): ratingbet; rating bet
*238055 m201721741