Свідоцтво на торговельну марку № 185978 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 185978 (заявка m201220198): ноксен; hokceh
(111)
Номер свідоцтва
185978
(210)
Номер заявки
m201220198
(151)
Дата реєстрації знака
26.05.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.11.2022
(220)
Дата подання заявки
21.11.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.05.2014, бюл. № 10/2014
(731)
Заявники

Зейналов Едуард Джангірович;
Пров. Виноградний, 6, м. Кіровоград, 25018 (UA)

(732)
Власники

Зейналов Едуард Джангірович;
Пров. Виноградний, 6, м. Кіровоград, 25018 (UA)

(750)
Адреса для листування

Зейналов Едуард Джангірович;
Пров. Виноградний, 6, м. Кіровоград, 25018 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Декоративний камінь на будівельні потреби; будівельний камінь; художні вироби з каменю; плитка з декоративного каменю 

Кл.36:

Фінансове доброчинство; фінансове інформування; фінансове консультування; фінансування 

Кл.37:

Добування копалин; добування декоративного та будівельного каменю 

Кл.39:

Наймання (прокат) автомобілів; автомобільне перевозіння; перевозіння автомобільним вантажним транспортом 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; обробляння остаточне; обробляння декоративного та будівельного каменю 

Кл.42:

Геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології 

Схожі торговельні марки