Свідоцтво на знак № 233079 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 233079 (заявка m201603833): euroстандарт

233079

m201603833

25.10.2017

26.02.2026

26.02.2016

25.10.2017, бюл. № 20/2017

зелений; світло-зелений; синій; світло-синій; білий;

Лаптєв Єгор Олександрович;
Вул. Робітнича, 2, кв. 279, м. Світловодськ, Світловодський р-н, Кіровоградська обл., 27507 (UA)

Рудий Тарас Григорович (№ 389)

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

 

Кл.11:

Акваріумні цідильні (фільтрувальні) апарати; апарати для іонування води; водовирувальні апарати; водом'якшівні апарати і устатковання; водоочищальне устатковання; водоочищальні апарати і машини; водопостачальне устатковання; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; очищальне устатковання для стічної води; стерилізатори для води; устатковання для хлорування води басейнів для плавання; фільтри (цідила) для питної води 

Кл.37:

Встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування фільтрувальних апаратів, водом'якшівних апаратів, водом'якшівного устатковання, водоочищального устатковання і водопостачального устатковання; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; інформування щодо ремонтування фільтрувальних апаратів, водом'якшівних апаратів, водом'якшівного устатковання, водоочищального устатковання і водопостачального устатковання; технічне обслуговування басейнів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричному устаткованні; усування завад в водоочищальному устаткованні 

Схожі торговельні марки