Заявка на торговельну марку № 99072693 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 99072693: квелле
(210)
Номер заявки
99072693
(220)
Дата подання заявки
29.07.1999
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "ТІКО ЛТД Ко";
Вул. Строна, ###, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Соловйова С. О.;
Вул. Тимошенко, 11, кв. 107, Київ, 212, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, у тому числі: посередницькі послуги, що належать до 35 класу,; адміністративна діяльність у сфері бізнесу,; офісна служба 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 260354 (заявка m201714800): генацвалє&хінкалі; генацвалє хінкалі; генацвалє е хінкалі; квелі да пурі
*260354 m201714800
Свідоцтво торговельну марку № 192534 (заявка m201317242): kweli; квелі
*192534 m201317242
Свідоцтво торговельну марку № 67730 (заявка 20041111918): велле
*67730 20041111918