Свідоцтво на знак № 184429 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 184429 (заявка m201305034): мы делаем кредиты доступными; credit ok; %
(111)
Номер свідоцтва
184429
(210)
Номер заявки
m201305034
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
26.03.2023
(220)
Дата подання заявки
26.03.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2014, бюл. № 7/2014
(731)
Заявники

Спірівак Євген Васильович;
Вул. Весела, 56, с. Градениці, Біляївський р-н, Одеська обл., 67640 (UA)

(732)
Власники

Спірівак Євген Васильович;
Вул. Весела, 56, с. Градениці, Біляївський р-н, Одеська обл., 67640 (UA)

(740)
Довірена особа

Рудий Тарас Григорович;
А/с 32, м. Київ, 03150

(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
Вул. Маршала Гречка, 13, оф. 1012, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) на виплат (в кредит); посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; послуги щодо опікунства; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; факторингові операції; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; фонди взаємодопомоги; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника