Свідоцтво на торговельну марку № 262121 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 262121 (заявка m201719470): crovly; cro v ly
(111)
Номер свідоцтва
262121
(210)
Номер заявки
m201719470
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.09.2027
(220)
Дата подання заявки
01.09.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2019, бюл. № 14/2019
(731)
Заявники

Білогуб Сергій Сергійович;
Вул. Дерев'янка, ###, м. Харків, 61018 (UA)

(732)
Власники

Білогуб Сергій Сергійович;
Вул. Дерев'янка, ###, м. Харків, 61018 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Лерантович Еліна Томашівна (№ 285);
Вул. Танкопія, 17 А, кв. 9, м. Харків, 61091

(750)
Адреса для листування

Лерантович Еліна Томашівна;
Вул. Танкопія, 17 А, кв. 9, м. Харків, 61091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування асортименту товарів 19 класу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів 19 класу на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі або у спеціалізованих місцях продажу; інформування щодо підприємницької діяльності; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших товарів 19 класу (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо роздрібного або оптового продажу асортименту товарів 19 класу; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння асортименту товарів 19 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків асортименту товарів 19 класу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 19 класу (крім їх транспортування),; яке дозволяє споживачам оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або у спеціалізованих місцях продажу; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 19 класу,; яке дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 19 класу (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою поштового замовляння, засобів зв'язку, каналів-телемагазинів; сприяння продажам (посередництво); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; розповсюджування рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння асортименту товарів 19 класу через телерекламу; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 262122 (заявка m201719471): здесь одевается ваш дом
*262122 m201719471
Свідоцтво торговельну марку № 261373 (заявка m201719461): krovlya; kro v lya
*261373 m201719461
Свідоцтво торговельну марку № 262119 (заявка m201719465): krovli; kro v li
*262119 m201719465
Свідоцтво торговельну марку № 232546 (заявка m201603700): krovly; kroly
*232546 m201603700