Свідоцтво на торговельну марку № 292058 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292058 (заявка m201901285): o; о
(111)
Номер свідоцтва
292058
(210)
Номер заявки
m201901285
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.01.2029
(220)
Дата подання заявки
22.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; фіолетовий;

(731)
Заявники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»;
Вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601 (UA)

(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»;
Вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01601 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записувані та завантажні медіа-файли, комп'ютерне програмне забезпечення, незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню; апарати для обробляння інформації; банкомати; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні оповіщальні дошки; електронні платіжні картки; емотікони для мобільних телефонів завантажні; з'єднувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтернет-видання завантажні; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми для зв'язку операційних систем з мережею Інтернет; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; магнітні носії платіжної інформації; машини для рахування і сортування грошей; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для виписування рахунків; пристрої для обробляння інформації; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмне забезпечення для платіжних механізмів, що встановлюється на комп'ютери, телефони, смартфони, портативні пристрої; програмне забезпечення для здійснювання взаєморозрахунків; рахувальні машини; сканери (обладнання для обробляння інформації); файли зображувальні завантажні; цифрові табло; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій; банківські послуги; банківські послуги з використанням он-лайн-платформи; банківські послуги з перевіряння фінансової інформації; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання електронних платіжних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; електронне переказування коштів з використанням он-лайн-платформи; електронне переказування коштів за різноманітні товари та послуги з використанням мобільних телефонів, смартфонів, смарт-карток, портативних і комп'ютерних пристроїв; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; інвестиційно-банківські послуги; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; інформування і консультування щодо здійснювання будь-яких електронних платежів і взаєморозрахунків; консультування фахове щодо банківських послуг; котирування біржове; кредитування під заставу; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки або смарт-картки чи електронної платіжної картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання банківських послуг щодо здійснювання платежів та взаєморозрахунків, в тому числі в режимі он-лайн або з використанням інформаційних технологій; надавання банківських послуг щодо оплати рахунків через веб-сайти; надавання фінансових послуг в режимі он-лайн; надавання фінансових послуг з використанням інтегрованих платіжних механізмів; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; оцінювання у сфері оподаткування; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; фінансові послуги щодо обміну електронних одиниць вартості за допомогою онлайнового сервісу; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансове інформування, в тому числі з використанням банку даних і відомостей про клієнтів стосовно історії покупок власника картки та відповідної історії здійснення платежів; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги, а саме проведення трансакцій, взаєморозрахунків, обробки клірингових файлів, обміну електронних (цифрових) одиниць вартості; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги з випускання смарт-карток для здійснення розрахунків за товари або послуги; фінансові послуги щодо залучення іноземних інвестицій; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 145837 (заявка m201013528): банк вашого успіху
*145837 m201013528
Свідоцтво торговельну марку № 292059 (заявка m201901286): о; o
*292059 m201901286
Свідоцтво торговельну марку № 284243 (заявка m201825783): evolute
*284243 m201825783
Свідоцтво торговельну марку № 135595 (заявка m201005432): ти завжди в крутому стані,коли мані на кармані
*135595 m201005432
Свідоцтво торговельну марку № 135594 (заявка m201005431): мані на кармані
*135594 m201005431

Схожі торговельні марки