Заявка на торговельну марку № m201016142 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201016142: smotr.net online production
(210)
Номер заявки
m201016142
(220)
Дата подання заявки
19.10.2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

класифікація в rgb : 204; 26; 26. 185; 23; 23. 176; 21; 21. 166; 21. 156; 20; 20. 119. 15; 15. 112; 14; 14. 142; 18; 18. 108; 13; 13. 133; 17; 17.;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуги; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідкидопомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання [орендування] місця на реклами; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання [прокат] рекламних матеріалів; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу [дерево] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги відповідачів телефонних для відсутніх абонентів; послуги щодо огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних; матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві [посередництво]; телевізійне рекламування; (наймання [прокат] торговельних автоматів; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин [інформаційні агентства]; викликання по радіо чи по телефону [послуги]; інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікація]; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання [прокат] апаратури для посилання повідомин; наймання [прокат] модемів; наймання [прокат] факсимільної апаратури надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів [форумів для дискусій] в Інтернеті; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо електронних оповіщальних дошок [телекомунікаційні послуги]; послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; наймання [прокат] телефонів; телефонні послуги