Свідоцтво на торговельну марку № 315224 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 315224 (заявка m202009656): екобуд трейд; еко буд трейд; eko
(111)
Номер свідоцтва
315224
(210)
Номер заявки
m202009656
(151)
Дата реєстрації знака
23.02.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.05.2030
(220)
Дата подання заявки
22.05.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
23.02.2022, бюл. № 8/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; чорний;

(731)
Заявники

Половко Максим Сергійович;
Вул. Борщагівська, 16, кв. 128, м. Київ, 03055 (UA)

(732)
Власники

Половко Максим Сергійович;
Вул. Борщагівська, 16, кв. 128, м. Київ, 03055 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Демченко Юрій Васильович;
Вул. Назарівська, 23 А, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

Демченко Юрій Васильович;
Вул. Назарівська, 23 А, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; будівельні роботи у суднобудуванні; будування хвилерізів; будування ярмаркових рундуків та крамниць; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування печей; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування телефонів; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання риштовань; встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; вулканізування шин (ремонтування); герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри; забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; знесення будівель; знищування шкідників, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; ізолювання будівель; клепання; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; підводне ремонтування; підводне споруджування; повторне лудіння; покрівельні послуги; послуги електриків; послуги з гідравлічного розриву пластів; послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки; послуги з розробляння кар'єрів; послуги з утримування будинків (послуги з прибирання); послуги зі створювання штучного снігового покриву; прибирання вулиць; прибирання снігу; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат бульдозерів; прокат дорожніх підмітальних машин; прокат дренажних насосів; прокат екскаваторів; прокат кранів (споруджувального обладнання); прокат споруджувального обладнання; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування; ремонтування секретних замків; реставрування меблів; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; споруджування портів; споруджування; теслярські послуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів; технічне обслуговування і ремонтування літаків; технічне обслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів; технічне обслуговування і ремонтування пальників; технічне обслуговування і ремонтування сейфів; технічне обслуговування меблів; технічне обслуговування транспортних засобів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричному устаткованні; фарбування або ремонтування знаків; чищення будівель (внутрішнє); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); чищення вікон; чищення і ремонтування бойлерів; чищення піском; чищення транспортних засобів; шпалерні роботи; штукатурні роботи.