Заявка на знак № m201216130 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201216130
(210)
Номер заявки
m201216130
(220)
Дата подання заявки
17.09.2012
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АІТІ» (UA)

(740)
Довірена особа

Пiкалова Алла Олегiвна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радІорекламування; реклама поштою; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання [прокат] рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артисти-виконавців; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів І послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків [аудит]; перенаймання приміщень; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам] 

Інші торговельні марки цього власника