Свідоцтво на торговельну марку № 232462 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 232462 (заявка m201601333): мандрівник; вместе покоряем высоты
(111)
Номер свідоцтва
232462
(210)
Номер заявки
m201601333
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.01.2026
(220)
Дата подання заявки
28.01.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2017, бюл. № 19/2017
(731)
Заявники

Самойлова Марина Станіславівна;
Проїзд Північно-Кавказський, 2 Б, м. Харків, 61071 (UA)

(732)
Власники

Самойлова Марина Станіславівна;
Проїзд Північно-Кавказський, 2 Б, м. Харків, 61071 (UA)

(740)
Довірена особа

Хозяїнов Володимир Валерійович (№ 463);
А/с 3304, м. Дніпропетровськ, 49054

(750)
Адреса для листування

Хозяїнов Володимир Валерійович;
А/с 3304, м. Дніпропетровськ, 49054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; виписування рахунків; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім транспортування),; яке дозволяє покупцям оглядати,; замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в місцях спеціального продажу та інтернет-магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок та веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги