Свідоцтво на знак № 208496

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 208496 (заявка m201413660): synevyr

208496

m201413660

10.02.2016

25.09.2024

25.09.2014

10.02.2016, бюл. № 3/2016

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД АЛКО»;
Просп. Перемоги, 53 А, кім. 105, м. Київ, 03680 (UA)

Глоба Артем Вікторович

ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Глоба Артем Вікторович;
А/с 40, м. Київ, 01030 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Схожі торговельні марки