Свідоцтво на торговельну марку № 273311 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 273311 (заявка m201806297): туалетний папір бездоганна якість
(111)
Номер свідоцтва
273311
(210)
Номер заявки
m201806297
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.03.2028
(220)
Дата подання заявки
16.03.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2020, бюл. № 6/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; синій; білий;

(731)
Заявники

Кривонос Олексій Валентинович;
Вул. Махарадзе, ###, м. Херсон, 73000 (UA)

(732)
Власники

Кривонос Олексій Валентинович;
Вул. Махарадзе, ###, м. Херсон, 73000 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Херсонська торгово-промислова палата;
Вул. Гагаріна, 34 А, м. Херсон, 73013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Гігієнічний папір; папір; папір з деревинної маси