Свідоцтво на знак № 276744 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 276744 (заявка m201813297): pantopraz; пантопраз
(111)
Номер свідоцтва
276744
(210)
Номер заявки
m201813297
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
05.06.2028
(220)
Дата подання заявки
05.06.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2020, бюл. № 11/2020
(731)
Заявники

М.БІОТЕК ЛІМІТЕД (M.BIOTECH LIMITED);
Гледстоун Хауз, 77-79 Хай Стріт, Егам TW20 9HY, Суррей, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Gladstone House, 77-79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (GB)

(732)
Власники

М.БІОТЕК ЛІМІТЕД (M.BIOTECH LIMITED);
Гледстоун Хауз, 77-79 Хай Стріт, Егам TW20 9HY, Суррей, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Gladstone House, 77-79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (GB)

(740)
Довірена особа

Горська Iрина Анатолiївна (№ 24);
Вул. Микiльсько-Ботанiчна, 27/29, кв. 48, Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

Горська Iрина Анатолiївна;
Вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29, кв. 48, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 230741 (заявка m201602709): pantoprazole-hetero; пантопразол-гетеро
*230741 m201602709