Заявка на знак № 2000125662 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 2000125662: оболонь; оранж; асе; ace
(210)
Номер заявки
2000125662
(220)
Дата подання заявки
05.12.2000
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; жовтий; оранжевий; червоний; білий;

(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство «Оболонь» (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; газовані води 

Інші торговельні марки цього власника