Свідоцтво на торговельну марку № 220362 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 220362 (заявка m201417204): hp-3bma-t; нр-3вма-т
(111)
Номер свідоцтва
220362
(210)
Номер заявки
m201417204
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.12.2024
(220)
Дата подання заявки
01.12.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2016, бюл. № 24/2016
(731)
Заявники

Акціонєрноє общєство «ОДК-СТАР»;
Ул. Куйбишева, 140 А, г. Пєрмь, Пєрмскій край, 614990, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

Акціонєрноє общєство «ОДК-СТАР»;
Ул. Куйбишева, 140 А, г. Пєрмь, Пєрмскій край, 614990, Російська Федерація (RU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ ФПП «Федорова та Партнери», Гренчук С. Р.;
П/с 52, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Насоси (машини); насоси (частини машин і двигунів) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 220361 (заявка m201417203): нр-3вмс; hp-3bmc
*220361 m201417203
Свідоцтво торговельну марку № 220363 (заявка m201417205): нр-3вм-т; hp-3bm-t
*220363 m201417205