Свідоцтво на торговельну марку № 340061 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 340061 (заявка m202128695): vpd v pole design
(111)
Номер свідоцтва
340061
(210)
Номер заявки
m202128695
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.12.2031
(220)
Дата подання заявки
01.12.2021
(441)
Дата публікації заявки
23.12.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(731)
Заявники

Полєвая Юлія Вікторівна;
Вул. Комунарівська, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49099 (UA)

(732)
Власники

Полєвая Юлія Вікторівна;
Вул. Комунарівська, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49099 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ломаковська Тетяна Романівна;
Вул. Полярна, 6 А, кв. 104, м. Київ, 04201

(750)
Адреса для листування

Ломаковська Тетяна Романівна;
Вул. Полярна, 6 А, кв. 104, м. Київ, 04201 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання у сільському господарстві, плодівництві, городництві та лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; добрива, у тому числі тваринного походження та мінеральні добрива; водорості морські (добрива); гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; діатомова земля; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива з рибного борошна; компост; консерванти для квітів; органічний дігестат (добриво); основи (хімічні препарати); поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для пом'якшування води; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; солі (добрива); субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство), у тому числі субстрати для декоративних рослин; субстрати для вирощування без ґрунту для кімнатних рослин; суперфосфати (добрива); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фосфати (добрива); хімікати для садівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімічні препарати для захисту від плісняви і цвілі; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб; ціанамід кальцію (добриво); шлаки (добрива). 

Кл.44:

Послуги в сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві, городництві та лісівництві; вирощування рослин, у тому числі вирощування квітів; послуги з висаджування рослин, в тому числі висаджування рослин на газони та висаджування квітів; доглядання газонів; знищування бур'янів; знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; компонування квітів; ландшафтний дизайн; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з відновлювання лісів; послуги розсадників з вирощування рослин; послуги щодо виноградарства; рослинна хірургія; садівництво, у тому числі ландшафтне садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 168678 (заявка m201117095): design v pole; vpole
*168678 m201117095