Заявка на торговельну марку № m202024984 fbПоширити

Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202024984: splitrow; split row
(210)
Номер заявки
m202024984
(220)
Дата подання заявки
25.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
30.12.2020
(300)
Дані щодо пріоритету

018243664; 25.05.2020; EM

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Сільськогосподарські машини та обладнання для обробляння ґрунту, для внесення добрив, для засівання, для покосу, для перевезення сільськогосподарських продуктів, для збирання врожаю сільськогосподарської продукції; частини вищевказаних товарів 

Кл.9:

Механічні та електронні обладнання,; апарати та інструменти для керування та спостерігання,; бортові комп'ютери,; комп'ютеризоване обладнання для керування та спостерігання,; а також системи,; що складаються з них,; що є частинами або приладдям сільськогосподарських та/або лісогосподарських машин або механічних пристроїв 

Кл.42:

Послуги інституту з подальшого розвитку сільського господарства (наукові та промислові досліджування),; а також розвитку сільськогосподарських машин,; обладнання та систем,; створення програм для обробляння інформації,; а також керування та спостерігання за сільськогосподарськими та/або лісогосподарськими машинами або механічним обладнанням,; послуги інженерів сільськогосподарського виробництва,; послуги інженерів-розробників