Свідоцтво на знак № 116979

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 116979 (заявка m200814138): сонячна брама

116979

m200814138

11.01.2010

05.06.2018

22.07.2018

22.07.2028

22.07.2008

11.01.2010, бюл. № 1/2010

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Т.М.М.»;
Вул. Провіантська, 3, м. Київ, 04116 (UA)

Станішевська Марина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Т.М.М.», Станішевська Марина Сергіївна;
Вул. Г. Тимофєєвої, 3, м. Київ, 03055 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; фахове консультування щодо підприємництва; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); доброчинство фінансове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; посередництво у забезпечуванні житлом; керування фінансове; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання нерухомого майна 

Кл.37:

Будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); герметизація будівель (споруд); наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; встановлювання дверей і вікон; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження конторського устатковання; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; наймання (прокат) споруджувальної техніки