Свідоцтво на торговельну марку № 339948 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 339948 (заявка m202122663): лінекс форте; 2; впевненість всередині; спонсор показу
(111)
Номер свідоцтва
339948
(210)
Номер заявки
m202122663
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.09.2031
(220)
Дата подання заявки
21.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
07.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; помаранчевий; синій; темно-синій; білий;

(731)
Заявники

Новартіс АГ;
4002 Базель, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

Новартіс АГ;
4002 Базель, Швейцарія (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Мамуня Олександр Сергійович;
А/с 10, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати для людей. 

Інші торговельні марки цього власника