Свідоцтво на знак № 181537 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 181537 (заявка m201220903): collar 911

181537

m201220903

10.02.2014

03.12.2022

03.12.2012

10.02.2014, бюл. № 3/2014

Синиця Юрій Юрійович;
Вул. Пухова, 144, кв. 38, м. Чернігів, 14032 (UA)

Синиця Юрій Юрійович;
Вул. Пухова, 144, кв. 38, м. Чернігів, 14032 (UA)

Коваленко Тетяна Вікторівна

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Коваленко Т. В.;
Вул. Боженка, 11, м. Київ-150, МСП, 03680 (UA)

 

Кл.38:

Зв'язок