Свідоцтво на торговельну марку № 295260 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295260 (заявка m201825395): bloqly; blogly
(111)
Номер свідоцтва
295260
(210)
Номер заявки
m201825395
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.10.2028
(220)
Дата подання заявки
30.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Снежкова Наталія Сергіївна;
Вул. Лариси Руденко, 10 Г, кв. 140, м. Київ, 02140 (UA)

Снежков Вячеслав Васильович;
Вул. Лариси Руденко, 10 Г, кв. 140, м. Київ, 02140 (UA)

(732)
Власники

Снежкова Наталія Сергіївна;
Вул. Лариси Руденко, 10 Г, кв. 140, м. Київ, 02140 (UA)

Снежков Вячеслав Васильович;
Вул. Лариси Руденко, 10 Г, кв. 140, м. Київ, 02140 (UA)

(750)
Адреса для листування

Снежкова Наталія Сергіївна;
Вул. Лариси Руденко, 10 Г, кв. 140, м. Київ, 02140 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Інтегральні схеми; інтерфейси для комп'ютерів; компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); сканери (обладдя для обробляння інформації); чипи (інтегральні схеми) 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; архітектурне консультування; архітектурні послуги; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; дистанційне резервне копіювання даних; відновлювання комп'ютерних даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); планування розвитку міст; платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проектів; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів