Заявка на торговельну марку № m201410527 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201410527: express; credit union
(210)
Номер заявки
m201410527
(220)
Дата подання заявки
28.07.2014
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; допомога в керуванні справами; ділові довідки; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; розповсюджування рекламних матеріалів; послуги щодо фотокопіювання; служби працевлаштовування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; аудит комерційної діяльності; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; машинописні роботи; демонстрування товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; множення документів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; експертування на ділову успішність; аукціонний продаж; вивчання ринку; ділове оцінювання; ділове розвідування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; консультування щодо налагоджування справ; публікування рекламних текстів; рекламування; радіорекламування; ділове досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги стенографістів; телевізійне рекламування; записування повідомин (канцелярські роботи); оформляння вітрин; рекламні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; досліджування ринкове; керування комп'ютерними файлами; фахове консультування щодо підприємництва; економічне прогнозування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове інформування; визначання громадської думки; готування платіжних документів; комплектування штату працівників; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); наймання (орендування) місця на рекламу; сприяння продажеві (посередництво); послуги секретарів; складання податкових декларацій; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; обробляння текстів; передплачування газет (посередництво); реклама поштою; керування справами в готелях; керування справами артистів-виконавців; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо огляду преси; наймання (прокат) торговельних автоматів; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; послуги з порівнювання цін; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); інвойсування; написання рекламних текстів; збирання статистичних даних; макетування реклами; пошук спонсорів; влаштовування показів мод на рекламні потреби; створювання рекламних фільмів; керування справами спортсменів; маркетинг; телемаркетинг; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; наймання (прокат) торговельних стендів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; пошукова оптимізація; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; рекламування з використанням плати за клацання; послуги щодо комерційного посередництва; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; страхування від нещасних випадків; надавання позики на виплат (в кредит); послуги фахівців із страхування; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; посередництво біржове; позикові агентства; агентства нерухомого майна; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; агентства вертання боргів; страхове посередництво; митне посередництво; банківські операції; оцінювання нерухомого майна; збирання коштів до добродійного фонду; фонди взаємодопомоги; вкладання коштів; послуги у поручництві; обмінювання грошей; випускання дорожніх чеків; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; зберігання у сейфах; збирання грошових пожертв; надавання фінансових позик; податкове експертування; фінансове оцінювання (страхування, банківських операцій, нерухомого майна); факторингові операції; послуги щодо опікунства; фінансування; фінансове керування; кредитування під заставу; керування нерухомим майном; житлове керування; страхування від пожеж; наймання (орендування) житла; наймання (орендування) квартир; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; страхування здоров'я; морське страхування; підзаставні банківські позики; послуги ощадних банків; наймання (орендування) на виплат (в кредит); посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; страхування життя; агентства із забезпечування житлом (квартирами); аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; оцінювання мистецьких творів; перевіряння справжності чеків; фінансове консультування; консультування щодо страхування; обслуговування за кредитними картками; послуги за дебетовими картками; електронне переказування коштів; фінансове інформування; страхове інформування; оцінювання коштовностей; оцінювання предметів нумізматики; збирання наймової плати; оцінювання марок; випускання цінних паперів; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; випускання кредитних карток; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); послуги щодо пенсійних виплат; фінансове спонсорство; дистанційне банківське обслуговування; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання вовни; позичання під заставу; послуги резервних фондів; брокерські послуги на фондовому ринку; консультування щодо фінансової заборгованості; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 229738 (заявка m201512052): express credit union
*229738 m201512052
Свідоцтво торговельну марку № 206888 (заявка m201408711): express credit union
*206888 m201408711