Свідоцтво на торговельну марку № 301935 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301935 (заявка m201918623): хокейний клуб дніпро херсон
(111)
Номер свідоцтва
301935
(210)
Номер заявки
m201918623
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.07.2029
(220)
Дата подання заявки
11.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; чорний; жовтий;

(731)
Заявники

Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради;
Вул. 49-ї Гвардійської Херсонської Дивізії, 26, м. Херсон, 73039 (UA)

(732)
Власники

Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради;
Вул. 49-ї Гвардійської Херсонської Дивізії, 26, м. Херсон, 73039 (UA)

(740)
Довірена особа

Херсонська торгово-промислова палата;
Вул. Гагаріна, 34 А, м. Херсон, 73013

(750)
Адреса для листування

Херсонська торгово-промислова палата;
Вул. Гагаріна, 34 А, м. Херсон, 73013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування діяльністю спортсменів; маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; написання рекламних текстів; орендування рекламного місця; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування 

Кл.41:

Влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); дошкільні навчальні заклади; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування спортивним устаткованням; інформування щодо освіти; навчання індивідуальне; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування спортивних змагань; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги персональних тренерів; послуги спортивних таборів; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; професійна перепідготовка; створювання фільмів, крім рекламних; фізичне виховування; хронометраж спортивних подій; забезпечування навчання; навчання хокею