Свідоцтво на торговельну марку № 348994 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348994 (заявка m202006810): herbal №9; a premium distilled spirit; small batch loqueud; from ukrainian wheat; flavored with nine herbs; from carpathian mountains; staritsky&levitsky; staritsky levitsky; distilling heritage
(111)
Номер свідоцтва
348994
(210)
Номер заявки
m202006810
(151)
Дата реєстрації знака
19.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.04.2030
(220)
Дата подання заявки
07.04.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.06.2024, бюл. № 25/2024
(731)
Заявники

АВЕЛІНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (AVELINO HOLDINGS LIMITED);
Іоанні Стиліаноу 6, 2-й флоор, офіс 202, РС 2003, Нікосія, Кіпр (Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, office 202, PC 2003, Nicosia, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

АВЕЛІНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (AVELINO HOLDINGS LIMITED);
Іоанні Стиліаноу 6, 2-й флоор, офіс 202, РС 2003, Нікосія, Кіпр (Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, office 202, PC 2003, Nicosia, Cyprus) (CY)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сікачин Костянтин Володимирович;
А/с 150, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; дигестиви (лікери та алкогольні напої); лікери; м'ятні лікери - всі вищезазначені товари, що містять трави. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 314697 (заявка m202008942): соловейко
*314697 m202008942
Свідоцтво торговельну марку № 333418 (заявка m202006808): herbal. №9
*333418 m202006808
Свідоцтво торговельну марку № 333666 (заявка m202006811): herbal. №9; s&l; sl
*333666 m202006811