Свідоцтво на торговельну марку № 243995 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 243995 (заявка m201618032): вітамін-рон с; вітамірон; c
(111)
Номер свідоцтва
243995
(210)
Номер заявки
m201618032
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.08.2026
(220)
Дата подання заявки
18.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2018, бюл. № 13/2018
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Зайченко Вікторія Леонардівна;
А/с 23, м. Київ, 02095 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; бадьорівники (тонізівники) (бадьорівні, тонізівні лікарські препарати); поживні (харчові) добавки; дієтичні добавки-всі вищезазначені препарати, що містять вітамін С; вітамінні препарати 

Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; маркетинг; маркетингові досліджування; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієничних препаратів та медичних товарів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу-всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот зазначених товарів 5 класу 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки