Свідоцтво на знак № 279478 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 279478 (заявка m201815801): я и закон; право
(111)
Номер свідоцтва
279478
(210)
Номер заявки
m201815801
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
05.07.2028
(220)
Дата подання заявки
05.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2020, бюл. № 14/2020
(731)
Заявники

Голубєва Неллі Юріївна;
Вул. Академічна, 14, кв. 88, м. Одеса, 65009 (UA)

(732)
Власники

Голубєва Неллі Юріївна;
Вул. Академічна, 14, кв. 88, м. Одеса, 65009 (UA)

(740)
Довірена особа

Іонушас Сергій Костянтинович (№ 333);
А/с 84, м. Київ, 01133

(750)
Адреса для листування

Іонушас Сергій Костянтинович;
А/с 84, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Газети; друкована продукція; друковані видання; журнали (періодичні видання); періодичні видання друковані 

Кл.35:

Аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; послуги з комерційного посередництва; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів 

Кл.38:

Забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги інформаційних агентств 

Кл.41:

Викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; послуги репортерів; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.45:

Арбітражні послуги; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва інтересів у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; правове адміністрування ліцензій; юридичні послуги