Заявка на знак № m200811546 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m200811546: департамент сприяння законності; дсз

m200811546

04.06.2008

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕПАРТАМЕНТ СПРИЯННЯ ЗАКОННОСТІ»;
 (UA)

 

Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (зовні); герметизація будівель (споруд); відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; водогінні роботи; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і лагодження електроприладів; зносіння будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; добування копалин; встановлювання і лагодження ліфтів; мулярство; мурування; прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; очищання будівель (всередині); підводне споруджування; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; будування портів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; устатковування і лагодження складів; наймання (прокат) споруджувальної техніки; споруджування; споруджування заводів, фабрик; суднобудування; фарбування будівель (всередині і зовні); встановлювання і лагодження холодильного устатковання; шпалерні роботи 

Кл.42:

Аналізування використовності нафтових родовищ; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн промисловий; досліджування у сфері захисту довкілля; досліджування підводне; дублювання комп'ютерних програм; експертування; експертування нафтових родовищ; консультування щодо енергозберігання; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; дизайн пакування (послуги); планування розвитку міст; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості 

Кл.45:

Консультування щодо безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; детективні (розшукові) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); відмикання секретних замків; пошуки зниклих людей; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за житлом за відсутності мешканців; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; нічна охорона; особиста охорона; розслідування особистого минулого; нотаріальні послуги; охорона цивільна; повертання втрачених речей; правниче досліджування; юридичні послуги; стеження за охоронною сигналізацією; послуги щодо судового процесу; супроводжування