Заявка на торговельну марку № m201711146 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201711146: head media
(210)
Номер заявки
m201711146
(220)
Дата подання заявки
22.05.2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми [завантажне програмне забезпечення]; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; мультиплікаційні фільми; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні 

Кл.16:

Графічні зображення; зображення перевідні 

Кл.35:

Написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Кл.38:

Телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; транслювання засобами бездротового зв'язку; радіотранслювання 

Кл.41:

Відеознімання; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; послуги фоторепортерів; послуги репортерів; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фотографування; хронометраж спортивних подій 

Кл.42:

Комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; моделювання одягу; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів]; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; художнє оформляння [промисловий дизайн]; художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника