Свідоцтво на торговельну марку № 251703 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 251703 (заявка m201704738): alcon; a novartis division
(111)
Номер свідоцтва
251703
(210)
Номер заявки
m201704738
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.03.2027
(220)
Дата подання заявки
06.03.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2018, бюл. № 24/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій;

(731)
Заявники

Новартіс АГ;
CH-4002 Базель, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

Алкон Інк.;
Рю Луї-д'Аффрі 6, СН-1701 Фрібур, Швейцарія (CH)

(740)
Довірена особа

Михайлюк Валентин Іванович;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

"Михайлюк, Сороколат і Партнери" Михайлюк В.І.;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Контактні лінзи; контейнери для контактних лінз 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів 

Кл.44:

Послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги окулістів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 145571 (заявка m201111106): провіск
*145571 m201111106
Свідоцтво торговельну марку № 193756 (заявка m201318427): віта-йодурол
*193756 m201318427
Свідоцтво торговельну марку № 253517 (заявка m201704747): dailies; aquacomfort plus
*253517 m201704747
Свідоцтво торговельну марку № 145572 (заявка m201111107): дисковіск
*145572 m201111107
Свідоцтво торговельну марку № 178333 (заявка m201219592): тавілюкс
*178333 m201219592
Свідоцтво торговельну марку № 168299 (заявка m201203425): систейн баланс
*168299 m201203425
Свідоцтво торговельну марку № 178334 (заявка m201219593): tavilux
*178334 m201219593
Свідоцтво торговельну марку № 146942 (заявка m201113335): ex-press; express
*146942 m201113335
Свідоцтво торговельну марку № 71326 (заявка m200506197): систейн
*71326 m200506197
Свідоцтво торговельну марку № 231513 (заявка m201604268): опті-фрі про
*231513 m201604268
Свідоцтво торговельну марку № 48470 (заявка 2003066531): onti-фрі-ekcnpecc; onti фрі ekcnpecc; опті-фрі-експресс; опті фрі експресс
*48470 2003066531
Свідоцтво торговельну марку № 231512 (заявка m201604267): opti-free pro
*231512 m201604267
Свідоцтво торговельну марку № 217486 (заявка m201507454): опті-фрі
*217486 m201507454
Свідоцтво торговельну марку № 23040 (заявка 98093753): freshlook
*23040 98093753
Свідоцтво торговельну марку № 72065 (заявка m200502669): алкон
*72065 m200502669
Свідоцтво торговельну марку № 23041 (заявка 98093754): freshlook colorblends
*23041 98093754
Свідоцтво торговельну марку № 148129 (заявка m201017978): алкаїн
*148129 m201017978
Свідоцтво торговельну марку № 131678 (заявка m200913213): дроп-тейнер
*131678 m200913213
Свідоцтво торговельну марку № 244174 (заявка m201621787): autonome
*244174 m201621787
Свідоцтво торговельну марку № 25329 (заявка 99124498): colorblends
*25329 99124498
Свідоцтво торговельну марку № 145570 (заявка m201111105): bss
*145570 m201111105
Свідоцтво торговельну марку № 131679 (заявка m200913215): drop-tainer
*131679 m200913215
Свідоцтво торговельну марку № 253516 (заявка m201704739)
*253516 m201704739
Свідоцтво торговельну марку № 134673 (заявка m200914608): mohapx; монарх
*134673 m200914608
Свідоцтво торговельну марку № 200631 (заявка m201401169): bickot; віскот
*200631 m201401169
Свідоцтво торговельну марку № 253518 (заявка m201704750): мій перший раз?; звісно я нервувалась; я заплющила очі; і за секунду я знову їх розплющила; це робить мене вільною; впевненою; щодня
*253518 m201704750