Свідоцтво на торговельну марку № 304875 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304875 (заявка m201923371): auto s.w.a.t.; swat
(111)
Номер свідоцтва
304875
(210)
Номер заявки
m201923371
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.07.2029
(220)
Дата подання заявки
31.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Хомка Максим Степанович;
Вул. 8 Березня, 35, м. Каховка, Херсонська обл., 74800 (UA)

(732)
Власники

Хомка Максим Степанович;
Вул. 8 Березня, 35, м. Каховка, Херсонська обл., 74800 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування нових автомобілів та автомобілів, що перебували в експлуатації; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів (нових автомобілів та автомобілів, що перебували в експлуатації) і послуг; послуги закупівельні для інших (закуповування нових автомобілів та автомобілів, що перебували в експлуатації, та послуг для інших підприємств); допомога в оформлянні документації для реєстрації автомобілів (офісні роботи); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу нових автомобілів та автомобілів, що перебували в експлуатації; послуги щодо роздрібного продажу нових автомобілів та автомобілів, що перебували в експлуатації; представляння товарів, в тому числі автомобілів та деталей і аксесуарів до них, на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам нових автомобілів та автомобілів, що перебували в експлуатації, для інших