Свідоцтво на торговельну марку № 202809 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 202809 (заявка m201404531): народна дія
(111)
Номер свідоцтва
202809
(210)
Номер заявки
m201404531
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.04.2024
(220)
Дата подання заявки
01.04.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2015, бюл. № 16/2015
(731)
Заявники

Чибуровський Андрій Віталійович;
Вул. Тургенєвська, 57, кв. 13, м. Київ, 04050 (UA)

(732)
Власники

Чибуровський Андрій Віталійович;
Вул. Тургенєвська, 57, кв. 13, м. Київ, 04050 (UA)

(740)
Довірена особа

Гурич Олекандра Володимирівна;
Вул. Празька, 25/2, кв. 123, м. Київ, 02090

(750)
Адреса для листування

Гурич Олекандра Володимирівна;
Вул. Празька, 25/2, кв. 123, м. Київ, 02090 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; керування справами спортсменів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; оформляння вітрин; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); викладання; виховування; навчання; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування культурних або навчальних виставок; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля; розваги; дозвілля або навчання в клубах; дублювання; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; записування на відеоплівки; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; музейні послуги (презентації, виставки); надавання місць для дозвілля та розваг; надавання моделей для художників; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) ігрового обладнання; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; наймання (прокат) спортивних майданчиків; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) стадіонного обладдя; наймання (прокат) театральних декорацій; написання текстів, крім рекламних; перепідготовляння професійне; практичне навчання; презентації вистав; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; релігійне навчання; служба новин; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних роликів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань 

Інші торговельні марки цього власника