Свідоцтво на торговельну марку № 301863 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301863 (заявка m201916925): турпоиск; тур поиск
(111)
Номер свідоцтва
301863
(210)
Номер заявки
m201916925
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.07.2029
(220)
Дата подання заявки
04.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; червоний; блакитний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Панькевич Віталій Валерійович;
Вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 44, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17510 (UA)

(732)
Власники

Панькевич Віталій Валерійович;
Вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 44, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17510 (UA)

(750)
Адреса для листування

Панькевич Віталій Валерійович;
Вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 44, м. Прилуки, Чернігівська обл., 30213 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Влаштовування круїзів; влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів; забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих; залізничне перевезення; замовляння квитків для подорожей; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевезення; організація послуг пасажирських перевезень для інших через інтернет-додатки; пасажирське перевезення; перевезення; перевезення подорожуючих; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; супроводжування подорожуючих; транспортні послуги для екскурсійних турів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 301908 (заявка m201918231): tourpoisk; tour poisk
*301908 m201918231