Свідоцтво на торговельну марку № 163963 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 163963 (заявка m201119351): fashion furs
(111)
Номер свідоцтва
163963
(210)
Номер заявки
m201119351
(151)
Дата реєстрації знака
26.11.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.12.2021
(220)
Дата подання заявки
02.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.11.2012, бюл. № 22/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Мельниченко Руслан Володимирович;
Вул. Лисківська, 28 А, кв. 317, м. Київ, 02097 (UA)

(732)
Власники

Мельниченко Руслан Володимирович;
Вул. Лисківська, 28 А, кв. 317, м. Київ, 02097 (UA)

(740)
Довірена особа

Кравець Владислав Юрійрвич;
Вул. Шота Руставелі, 29, м. Київ, 01033

(750)
Адреса для листування

Магазин «Мілано», Мельниченко Руслан Володимирович;
Вул. Шота Руставелі, 29, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; послуги з розміщування рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібної,; оптової торгівлі,; за каталогами,; за допомогою поштового замовляння,; засобів зв'язку,; електронної торгівлі через інтернет 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 181705 (заявка m201300562): leather & fur fashion; лезер енд фер фешн
*181705 m201300562