Свідоцтво на торговельну марку № 323194 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323194 (заявка m202025395): waterstore
(111)
Номер свідоцтва
323194
(210)
Номер заявки
m202025395
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.11.2030
(220)
Дата подання заявки
30.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
11.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Чмихалов Юрій Валерійович;
Вул. Виставкова, ###, кв. ###, с. Чубинське, Бориспільский р-н, Київська обл., 08321 (UA)

(732)
Власники

Чмихалов Юрій Валерійович;
Вул. Виставкова, ###, кв. ###, с. Чубинське, Бориспільский р-н, Київська обл., 08321 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 1212, м. Харків, 61072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги імпортно-експортних агентств; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо різноманітних товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів, а саме: речовин, матеріалів, приладів, обладнання, вузлів, агрегатів, та приналежностей до басейнів, фонтанів, систем опалення, водопостачання, вентиляції, каналізації і водопідготовки та гідроізоляції (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в мережі фірмових магазинів та інших магазинах роздрібної торгівлі; послуги Інтернет-магазинів, щодо оптового або роздрібного продажу товарів, а саме: чистильних препаратів хімічних на побутові потреби, чистильних, полірувальних, очищальних та абразивних препаратів, препаратів для пом'якшування води, апаратів та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби для басейнів і фонтанів, в тому числі водоочищальних апаратів і машин та водоочищального устатковання, апаратів і устатковання для пом'якшування води та гідроізоляційних матеріалів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптового або роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; телемаркетингові послуги; сприяння продажам для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки