Свідоцтво на торговельну марку № 317384 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 317384 (заявка m202120977): devox software
(111)
Номер свідоцтва
317384
(210)
Номер заявки
m202120977
(151)
Дата реєстрації знака
13.04.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.09.2031
(220)
Дата подання заявки
01.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
24.09.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.04.2022, бюл. № 15/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; блакитний; фіолетовий; рожевий;

(731)
Заявники

Гітько Костянтин Ігорович;
Просп. Петра Григоренка, ###, кв. ###, м. Київ, 02055 (UA)

(732)
Власники

Гітько Костянтин Ігорович;
Просп. Петра Григоренка, ###, кв. ###, м. Київ, 02055 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Брудекс-Україна», Хветкевич А. Є.;
А/с 884, м. Дніпро, 49000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати для обробляння інформації; аудіоінтерфейси; блоки пам'яті комп'ютера; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; дискети; диски магнітні; дисководи до комп'ютерів; дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; інтерфейси для комп'ютерів; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; криптографічні ключі для отримування та витрачання криптовалют завантажні; лептопи; магнітні носії інформації; модеми; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); навушники як наголовна гарнітура; ноутбуки; оптичні носії інформації; пристрої для відеозаписування; пристрої для проєціювання віртуальних клавіатур; сканери (обладнання для обробляння інформації); трекболи (комп'ютерні периферійні пристрої); файли зображувальні завантажні; флешнакопичувачі USB; чипи (інтегральні схеми); програмне забезпечення для виправлення програмних та операційних помилок в додатках програмного забезпечення. 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з хостингу вебсайтів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів.