Свідоцтво на торговельну марку № 264686 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 264686 (заявка m201723193): чиста школа здорова дитина; асоціація служба організації інфекційного контролю; soic
(111)
Номер свідоцтва
264686
(210)
Номер заявки
m201723193
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.10.2027
(220)
Дата подання заявки
19.10.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2019, бюл. № 17/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

бордовий; блакитний; білий; бірюзовий;

(731)
Заявники

АСОЦІАЦІЯ «СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ»;
Бульв. Марії Приймаченко, ###, кімн. ###, м. Київ, 01042 (UA)

(732)
Власники

АСОЦІАЦІЯ «СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ»;
Бульв. Марії Приймаченко, ###, кімн. ###, м. Київ, 01042 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Баронча Лариса Борисівна (№ 134);
Вул. Дегтярівська, 26, кв. 74, м. Київ, 04119

(750)
Адреса для листування

Баронча Лариса Борисівна;
Вул. Дегтярівська, 26, кв. 74, м. Київ, 04119 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування тренінгів; інформування щодо освіти; організовування виставок на освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх); послуги інструкторів (навчання); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); зокрема всі перелічені послуги стосовно навчання гігієни, прибирання та інфекційного контролю у медичних закладах, дитячих закладах та закладах охорони здоров'я 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; контролювання якості щодо дотримання правил гігієни; наукові досліджування; науково-технічне експертування; послуги наукових лабораторій; науково-технологічні послуги з розробляння технічної та нормативної документації пов'язані з проведенням інфекційного контролю; зокрема всі перелічені послуги стосовно науково-технологічних досліджень щодо гігієни, прибирання та інфекційного контролю у медичних закладах, дитячих закладах та закладах охорони здоров'я 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 261610 (заявка m201722729)
*261610 m201722729
Свідоцтво торговельну марку № 264822 (заявка m201726780): чиста лікарня безпечна для пацієнта; асоціація служба організації інфекційного контролю; асоціація медичних сестер; soic
*264822 m201726780
Свідоцтво торговельну марку № 262390 (заявка m201722728): soic
*262390 m201722728
Свідоцтво торговельну марку № 264685 (заявка m201723192): чистий садок здоровий розвиток; асоціація служба організації інфекційного контролю; soic
*264685 m201723192