Свідоцтво на торговельну марку № 295558 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295558 (заявка m201912159): love2cook; love 2 cook
(111)
Номер свідоцтва
295558
(210)
Номер заявки
m201912159
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.05.2029
(220)
Дата подання заявки
23.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Будзуляк Ганна Сергіївна;
Вул. Бориса Гмирі, 1 Б/6, кв. 296, м. Київ, 02072 (UA)

(732)
Власники

Будзуляк Ганна Сергіївна;
Вул. Бориса Гмирі, 1 Б/6, кв. 296, м. Київ, 02072 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Будзуляк Ганна Сергіївна;
Бульв. Тараса Шевченка, 58, оф. 3, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом 

Інші торговельні марки цього власника