Свідоцтво на торговельну марку № 295269 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295269 (заявка m201827992): kolchuga rdf; s
(111)
Номер свідоцтва
295269
(210)
Номер заявки
m201827992
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.11.2028
(220)
Дата подання заявки
26.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Бутнік-Сіверський Сергій Олександрович;
А/с 124, м. Київ, 04108 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Антени; апарати для обробляння інформації; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); апаратура для аналізування, крім медичної; високочастотна апаратура; інтегральні схеми; інтерфейси для комп'ютерів; комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); навігаційні інструменти; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); передавачі радіолокаційні; плати для інтегральних схем; приймачі радіолокаційні; пристрої для налаштування систем супутникового зв'язку; пристрої радіолокаційні; пульти керування (електрика); радари; радарні антени; радарні дисплеї; радіолокаційні станції; станції радіотехнічної розвідки; супутникові навігаційні апарати; точні вимірювальні прилади; цифрові табло; частотоміри; чипи (інтегральні схеми)