Заявка на торговельну марку № m201003276 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201003276: аксіома права
(210)
Номер заявки
m201003276
(220)
Дата подання заявки
09.03.2010
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Правничі послуги; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; влаштовування зустрічей; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); надавання права на використання об'єктів інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації іншим особам за договорами комерційної концесії (франчайзинг); послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги щодо усиновлювання; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги).