Свідоцтво на знак № 68690

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 68690 (заявка m200609536): ваша точка опори.приватбанк

68690

m200609536

16.10.2006

11.07.2016

29.06.2016

29.06.2026

29.06.2006

16.10.2006, бюл. № 10/2006

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;
Вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 04094 (UA)

Ошарова Ірина Олександрівна

ПАТ КБ ПриватБанк;
Вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; ділове консультування; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; економіко-аналітичні послуги, пов'язані з економічним прогнозуванням, аналізом ефективності економічної діяльності та її аналітичним забезпеченням; консалтингові послуги; маркетингові послуги; менеджмент в сфері бізнесу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) торговельних автоматів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); поради щодо налагоджування і керування справами; послуги щодо зовнішньоекономічної діяльності; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо надавання ділових довідок та бізнесконсультацій за телефоном або через мережу Інтернет; публікування рекламних текстів; проводіння масштабних рекламних акцій і кампаній; рекламування різноманітних програм кредитування населення; радіорекламування; реклама поштою; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу, в тому числі: аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі Інтернет; брокерські операції, пов'язані з іпотеками; взаємні безготівкові (кліринґові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; відкривання і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; депозитні операції; експертування податкове; житлове інвестування; житлове кредитування; залучення іноземних інвестицій; електронне переказування коштів, в тому числі в мережі Інтернет; зберігання цінностей; зберігання у сейфах; зберігання цінних паперів; керування активами і операції з цінними паперами; збирання коштів до добродійного фонду; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; інформування щодо стану банківських рахунків; послуги щодо інвестиційної діяльності; інвестиційне та проектне фінансування; керування нерухомим майном; керування фінансове; консультування щодо страхування; короткострокове та довгострокове кредитування; кредити під заставу; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) контор та офісів (нерухомого майна); купування на виплат (в кредит); лізинґування (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; наймання на виплат (в кредит); обмінювання грошей, в тому числі у безготівковій формі в мережі Інтернет; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; обслуговування за пластиковими картками та дорожніми чеками; операції з векселями; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо розробляння та здійснювання різноманітних програм кредитування населення; послуги щодо опікунства; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; перевіряння справжності чеків; податкове експертування; позикові агентства; позичання під заставу; підзаставні банківські позики; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; страхове посередництво; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування; послуги за дебетовими картками; послуги пенсійних кас; послуги у поручництві; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; створювання взаємних фондів; фінансові відрахування (страхування, банківські операції, нерухоме майно); морське страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування житла; страхування здоров'я; фінансове доброчинство; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках та на веб-сайтах інформації щодо вкладання коштів,; відкриття рахунків або випускання кредитних (виплатних) карток,; що дозволяє споживачам зручно ознайомлюватися та замовляти зазначені послуги через мережу Інтернет з веб-сторінок та веб-сайтів,; а також отримувати необхідну інформацію про ці послуги; допомога в укладанні кредитних договорів 

Кл.42:

Комп'ютерне системне аналізування, в тому числі через мережу Інтернет; послуги арбітрів; встановлювання справжності мистецьких творів; відновлювання комп'ютерної бази даних, в тому числі через мережу Інтернет; образотворче оформляння; вивчання технічних проектів; інжиніринг, в тому числі через мережу Інтернет; інсталювання комп'ютерних програм, в тому числі через мережу Інтернет; метеорологічне інформування, в тому числі через мережу Інтернет; правниче досліджування; пошуки і розробляння нових товарів, в тому числі через мережу Інтернет; досліджування в техніці; консультування щодо комп'ютерної техніки, в тому числі через мережу Інтернет; консультування щодо захисту довкілля, в тому числі через мережу Інтернет; консультування щодо інтелектуальної власності, в тому числі через мережу Інтернет; архітектурне консультування, в тому числі через мережу Інтернет; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю, в тому числі через мережу Інтернет; перевіряння якості, в тому числі через мережу Інтернет; ліцензування інтелектуальної власності, в тому числі через мережу Інтернет; оновлювання програмного статку комп'ютерів, в тому числі через мережу Інтернет; експертування нафтових родовищ; обслуговування програмного статку комп'ютерів; конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні, в тому числі через мережу Інтернет; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання), в тому числі через мережу Інтернет; проектування комп'ютерних систем, в тому числі через мережу Інтернет; наймання (прокат) комп'ютерів, в тому числі через мережу Інтернет; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів, в тому числі через мережу Інтернет; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; дублювання комп'ютерних програм; будівельне проектування, в тому числі через мережу Інтернет; розробляння програмного статку комп'ютерів, в тому числі через мережу Інтернет; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших, в тому числі через мережу Інтернет; комп'ютерне програмування, в тому числі через мережу Інтернет; забезпечування охорони авторських прав, в тому числі через мережу Інтернет; стилізований промисловий дизайн, в тому числі через мережу Інтернет; послуги щодо судового процесу; експертування, в тому числі через мережу Інтернет 

Інші торговельні марки цього власника