Свідоцтво на торговельну марку № 129805 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 129805 (заявка m200909606): brasso armature
(111)
Номер свідоцтва
129805
(210)
Номер заявки
m200909606
(151)
Дата реєстрації знака
11.10.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
17.07.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.08.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
04.08.2029
(220)
Дата подання заявки
04.08.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.10.2010, бюл. № 19/2010
(731)
Заявники

Коваленко Андрій Сергійович;
Вул. Леніна, ###, кв. ###, м. Сміла, Черкаська обл., 20700 (UA)

(732)
Власники

Коваленко Андрій Сергійович;
Вул. Леніна, ###, кв. ###, м. Сміла, Черкаська обл., 20700 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Сухарєва Валентина Вікторівна;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів-2 Київської обл., 08700

(750)
Адреса для листування

Сухарєвій В. В.;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київська обл., 08702 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; абажури; автоклави (скороварки) електричні; акваріумні лампи; акваріумні нагрівачі; акваріумні цідильні (фільтрувальні) апарати; акумулятори пари; акумулятори тепла; апарати гарячого повітря; апарати для дезодорування повітря; апарати для іонування повітря; апарати для зневоджування харчових органічних матеріалів; апарати для очищання олій; апарати для смагнення; апарати для сушіння рук в умивальнях; апарати і машини для очищання повітря; арматура запірна; арматура металева до печей; ацетиленові генератори; ацетиленові лампи; ацетиленові пальники; бактерицидні лампи для повітря; бензинові пальники; біде; ванни; ванни на мінеральну воду (посудини); ванни сидячі; вафельниці електричні; велосипедні ліхтарі; вентилі (крани); вентилі (крани) до трубопроводів; вентилятори (кондиціювання повітря); вентилятори (частини кондиціювального устатковання); вентилятори електричні особисті; вентиляційне (кондиціювальне) устатковання до транспортних засобів; вентиляційні (кондиціювальні) апарати; вибухобезпечні лампи; випалювальні печі; випарники; витягові ковпаки; витягові ковпаки лабораторні; витягові шафи лабораторні; витяжники харчові кухонні; відбивачі (рефлектори) до транспортних засобів; відбивачі (рефлектори) лампові; вмістища на воду під тиском; вмістища холодильні; вогневі труби для нафтової промисловості; водовирувальні апарати; водогінне устатковання; водогрійні апарати; водозабиральне устатковання; водом'якшівні апарати і устатковання; водонагрівачі; водоочищальне устатковання; водоочищальні апарати і машини; водорозподільче устатковання; водоспускне устатковання до туалетів (водоспуски); водоспускальні бачки (до туалетів); водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; вугільні електроди до дугових ламп; вуличні ліхтарі; газові запальники; газові котли; газові пальники; газогенератори (устатковання); газоконденсатори, крім деталей машин; газонаповнені лампи; газоочисники (скрубери) (частини газового устатковання); газоочищальне устатковання; газорозрядні трубки електричні для освітлювання; гідранти; горна; грілки; грілки (металеві); грілки для ніг електричні або неелектричні; грілки постільні; грубки; дезінфектантні вмістини для туалетів; дезінфектантні розподільники для туалетів; дезінфікувальні апарати; дезодорувальні апарати, крім особистих; дека; декоративні фонтани; джерела спалахового світла; димоходи; дистилятори (перегінні куби); дистиляційні апарати; дистиляційні колони; дугові лампи; душі; душові кабіни; електричне устатковання для виробництва кефіру, йогурту; електричні лампи; електричні лампочки до новорічних ялинок; електронагрівні килими; електронагрівні подушки, крім лікарських (медичних); елементи нагрівальні; жарильні; жарильні для кави; жарильні для солоду; жарильні пристрої; жарильні пристрої (решітки) (кухонні); жарильні рожни; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних котлів; завантажувальне устатковання до печей; занурні нагрівачі; запальники; запобіжні пристрої до водяних або газових апаратів та трубопроводів; затулки димоходів; зволожувачі радіаторів центрального опалювання; змійовики (частини дистилювального, нагрівального і холодильного устатковання); змішувальні крани водогінні; знесолювальне устатковання для морської води; зольники до печей; зрошувальне устатковання автоматичне; кавоварки електричні (апарати); каганці; камери холодильні; камені з вулканічної лави до жарильних сіток чи мангалів; канальні печі; киснево-водневі пальники; китайські ліхтарики; кишенькові грілки; ліхтарі кишенькові; ліхтарі кишенькові електричні; кімнати чисті (санітарне устатковання); клапани для регулювання рівня в умістищах; клапани повітряні до парового опалювального устатковання; клапани термостатичні (частини теплового устатковання); ковдри електричні нелікарські (немедичні); колосники (колосникові решітки) до печей; коминки хатні; кондиціонери; кондиціонери до транспортних засобів; крани (вентилі) кутові; крани (вентилі) шарові; крани до радіаторів центрального опалювання; краплерозсіювачі (зрошувальні обладунки); кузні перемісні; куховарське начиння електричне; кухонні нагрівачі; кухонні печі; кухонні плити; лабораторні лампи; лабораторні пальники; лампи до проекційних апаратів; лампи кучерявильні (для завивання волосся); лампи на стояках; лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до транспортних засобів; лампи розжарові електричні; лампове скло; скельця лампові; лампові цоколі; ліхтарі; ліхтарі до автомобілів; ліхтарі до транспортних засобів; ліхтарі світильні; личковання ванн; льодовники (шафи); люстри; магнієві нитки до світильних приладів; мангали; машини і апарати, що виробляють лід; мікрохвильові печі кухонні; мікрохвильові печі на промислові потреби; морозильні; муфти для ніг електронагрівні; нагрівальні пристрої для клею; нагрівальні пластини; нагрівачі для страв; нагрівачі для ванн; нагрівачі електричні годувальних пляшок; нагрівачі до прасок; нагрівачі повітря; нагрівачі шибок транспортних засобів; накривки до радіаторів; насадки до газових пальників; насадки на крани протибризкові; нафтові пальники; нитки електронагрівачів; нитки розжарювальні до електричних ламп; номери будинків світиві; обертальні пристрої для жарильних рожен; обігрівальні плити; обігрівачі (опалювальні апарати); обкурювальні апарати, крім лікарських (медичних); одноразові стерилізувальні сумки; опалювальне устатковання; опалювальне устатковання (водяне); опалювальне устатковання до транспортних засобів; опалювальні апарати (калорифери); опалювальні апарати електричні; опалювальні апарати на твердому, рідкому і газовому паливі; опалювальні котли; опори до випалювальних печей; охолоджувачі (охолоджувальні баки) для печей; очищальне устатковання для стічної води; паливоощадники; пальники; пальники для нищення бактерій; пальники до ламп; пальники розжарювальні; парові котли, крім деталей машин; парогенератори, крім деталей машин; пастеризатори; патрони до електричних ламп; паяльні лампи; прокладки до водогінних кранів; перемісні кабіни для турецьких лазень; перколятори кавові електричні; печі; печі зубничі (стоматологічні); печі, крім лабораторних; підводні світильники; пісуари (санітарно-технічне обладдя); плафони (настельні світильники); плафони на лампи; поливальні машини сільськогосподарські; полімеризаційне устатковання; пральні казани (котли); тостери (приладдя для готування грінок); пристрої автоматичні для транспортування золи; пристрої для пряження (жарення) кави; пристрої з парою сухою для обличчя (сауна); прожектори (сигнальні вогні, факели); протизасліпові пристрої до автомобілів (лампові обладунки); протизасліпові пристрої до транспортних засобів (лампові обладунки); протиобмерзники до транспортних засобів; радіатори (обігрівальні); радіатори електричні; радіатори центрального опалювання; раковини (водогінні); рафінувальні дистиляційні колони; реактори ядерні; регенератори тепла; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів; регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів; регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання; регулятори тяги (опалювання); рефрижератори; розширні посудини до устатковання центрального опалювання; санітарно-технічні апарати; світиві трубки для освітлювання; світильники (лампи); світильні апарати до транспортних засобів; світильні апарати і устатковання; світильні лампи; світильні системи до повітряних транспортних засобів; світлорозсіювачі; сідала туалетні (предмети для сидіння); скороварки електричні; смажильниці електричні; сміттєспалювачі; сонячні колектори (нагрівання); сонячні печі; спиртові пальники; стерилізатори; стерилізатори для води; сушарки; сушарки (десикатори); сушарки для волосся; сушарки для кормів; сушарки для тютюну; сушарки для фруктів; сушарки електричні для пралень; сушильні апарати; сушильні печі; теплові насоси (помпи); теплообмінники, крім деталей машин; тертьові запальники до газу; топки; тримачі до абажурів; труби опалювальних котлів; труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем; туалети (водоспускові); туалети перемісні; ультрафіолетові лампи, крім лікарських (медичних); умивальники; унітази до туалетів; устатковання для кондиціювання повітря; устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних реакцій; устатковання для сушіння повітря; устатковання для охолоджування повітря; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; устатковання для стерилізування повітря; устатковання для хлорування води басейнів для плавання; устатковання до саун; устатковання санітарно-технічне для ванн; фари до автомобілів; фари до транспортних засобів; фільтри (цідила) (деталі побутового або промислового устатковання); фільтри (цідила) для кави електричні; фільтри (цідила) для кондиціювання повітря; фільтри (цідила) для питної води; фітинги (обладунки) до ванн; фітинги (обладунки) до гарячих повітряних ванн; фонтани; фасонне футеровання до печей; шамотове футеровання до печей; хлібопекарське устатковання; хлібопекарські печі; холодильне устатковання для води; холодильне устатковання для рідин; холодильне устатковання для тютюну; холодильні машини; холодильники; холодильні апарати і машини; холодильні апарати для молока; холодильні апарати для напоїв; холодильні прилавки-вітрини (виставкові шафи); холодильні прилади і устатковання; холодильні пристрої; холодильні шафи; хроматографи на промислові потреби; чайники електричні; шахтарські лампи. 

Інші торговельні марки цього власника