Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 163315 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 163315 (заявка m201116330): императорская
(111)
Номер свідоцтва
163315
(210)
Номер заявки
m201116330
(151)
Дата реєстрації знака
12.11.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.10.2021
(220)
Дата подання заявки
14.10.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.11.2012, бюл. № 21/2012
(300)
Дані щодо пріоритету

m201114232; 12.09.2011; UA

(731)
Заявники

Вітько Олександр Миколайович;
Вул. Горького, ###, кв. ###, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

Вітько Олександр Миколайович;
Вул. Горького, ###, кв. ###, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Ікра. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 198394 (заявка m201400440): 1912; 1916; поставщики двора его императорскаго величества
*198394 m201400440
Свідоцтво торговельну марку № 183848 (заявка m201318837): офиціальный поставщикъ главы россійскаго императорскаго дома ея императорскаго высочества государыни великой княгини маріи владиміровны; официальный; российского; императорского; марии; владимировны
*183848 m201318837
Свідоцтво торговельну марку № 37564 (заявка 2002010115): смирновъ; столовое вино 21; торговый домъ потомковъ поставщика двора его императорскаго величества п.а. смирнова
*37564 2002010115
Свідоцтво торговельну марку № 34445 (заявка 2002010213): торговый домъ потомковъ поставщика двора его императорскаго величества п.а. смирнова; па
*34445 2002010213
Свідоцтво торговельну марку № 29494 (заявка 2002010216): торговый домъ потомковъ поставщика двора его императорскаго величества п.а. смирнова; па
*29494 2002010216
Свідоцтво торговельну марку № 27824 (заявка 2002010214): смирновъ; торговый домъ потомковъ поставщика двора его императорскаго величества п.а. смирнова
*27824 2002010214
Свідоцтво торговельну марку № 13506 (заявка 94072893): торговый домъ потомковъ поставщика двора его императорскаго величества п.а.смирнова; пасмирнова
*13506 94072893
Свідоцтво торговельну марку № 13187 (заявка 94072890): cмирновъ торговый домъ потомковъ поставщика двора его императорскаго величества п.а. смирнова столовое вино №21 настоящая смирновская водка; па
*13187 94072890