Свідоцтво на знак № 261603 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 261603 (заявка m201722445): галерея орхідей

261603

m201722445

10.07.2019

09.10.2027

09.10.2017

10.07.2019, бюл. № 13/2019

Лепеха Ігор Миколайович;
Вул. Міцкевича, 5, кв. 48, м. Рівне, 33013 (UA)

Лепеха Ігор Миколайович;
Вул. Гагаріна, 39, корп. 5 А, м. Рівне, 33003 (UA)

 

Кл.1:

Агар-агар; ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азот; азотна кислота; азотні добрива; активоване вугілля; активоване деревне вугілля; альдегідаміак; альдегіди; аміак (леткий луг) на промислові потреби; аміак; бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; бентоніт; бікарбонат натрію на хімічні потреби; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; борна кислота на промислові потреби; бром на хімічні потреби; бура; віск для щеплювання дерев; водорості морські (добрива); вольфрамова кислота; вугільна кислота; вуглеводи; вуглець; газопоглиначі (хімічно активні речовини); гелій; гени насіння для сільськогосподарського виробництва; гідроксид алюмінію; гіпосульфіти; гіпохлорит натрію; глинозем; гліколевий етер; гліколь; глюкоза на промислові потреби; глюкозиди; гольмій; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; графіт на промислові потреби; ґрунт для рослин; гуано; гуміарабік на промислові потреби; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; декстрин (шліхта); деревинна маса; дефоліанти; дистильована вода; дисульфід вуглецю; діатомова земля; діоксид мангану; діоксид титану на промислові потреби; діоксид цирконію; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; доломіт на промислові потреби; ензимні препарати на промислові потреби; желатин на промислові потреби; жирні кислоти; закис азоту; замазки для дерев (лісівництво); йодовані солі; калій; калій щавлевокислий; кальцинована сода; камеді (клеючі препарати) на промислові потреби; камедь трагакантова на промислові потреби; камфора на промислові потреби; кам'яна сіль; карбід кальцію; карбід кремнію (сировина); карбіди; карболінеум для захисту рослин; карбонат кальцію; карбонат магнію; карбонат натрію; карбонати; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище; кізельгур; кісткове вугілля; клейкі препарати для щеплювання дерев; клейкі препарати для перев'язування дерев; клейковина (клей), крім призначеної на канцелярські або побутові потреби; компост; консерванти для квітів; кора мангрового дерева на промислові потреби; кремнієорганічні сполуки; кремній; криптон; кров'яне вугілля; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання; кюрій; лактоза (сировина); лимонна кислота на промислові потреби; манганат; мастики для щеплювання дерев; мастики олійні (замазки); мінеральні кислоти; молочна кислота; молочні ферменти на хімічні потреби; морська вода на промислові потреби; мурашина кислота; надсірчана кислота; натрій; нафталін; нітрат амонію; нітрат срібла; нітрати; окис барію; оксалат калію; оксалати; оксалатна кислота; оксид кобальту на промислові потреби; оксид хрому; олеїнова кислота; олівін (силікатний мінерал); оцтова кислота розведена; оцтовий ангідрид; підсмольна вода (деревний оцет); пірогалова кислота; побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для пом'якшування води; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; препарати з тваринного вуглецю; препарати проти проростання овочів; препарати, що запобігають утворюванню накипу; протеїн (сировина); протеїни для використання у промисловому виробництві; пташиний клей; речовини для зміцнювання вапняку; речовини для консервування насіння; риб'ячий клей, крім призначеного на канцелярські, побутові або харчові потреби; рідкісноземельні елементи; розчини соляної кислоти; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; саліцилова кислота; сахарин; себацинова кислота; селітра; сіль необроблена; сірка; сірчана кислота; солі (добрива); солі (хімічні препарати); солі аміачні; солі амонію; солі заліза; солі кальцію; солі лужних металів; солі на промислові потреби; солі натрію (хімічні сполуки); солі рідкісноземельних металів; солі хрому; солодові білки; сполуки барію; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат барію; сульфат міді (мідний купорос); сульфати; сульфіди; суперфосфати (добрива); тальк (силікат магнію); танін; тваринне вугілля; тваринний білок (сировина); тваринний вуглець; торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фільтрувальні матеріали (мінеральні речовини); фільтрувальні матеріали (рослинні речовини); фосфати (добрива); фосфатиди; хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімікати для захисту винограду від хвороб; хімікати для очищання води; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту злаків від сажки; ціанамід кальцію (добриво); чорнозем; шлаки (добрива); субстрат торфу; ґрунтосуміші; субстрат на основі торфу; біогумус; мікродобрива; керамзит для мульчування ґрунту; витяжка з біогумусу (добрива); гумати; гумінові кислоти; торфомінеральні добрива; мульча керамзитова; синтетичні смоли; необроблені пластмаси; речовини, що запобігають в'яненню квітів; росторегулівні препарати для рослин; хімічні домішки для інсектицидів; хлорована антраценова олія для захисту рослин 

Інші торговельні марки цього власника