Свідоцтво на торговельну марку № 308867 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308867 (заявка m202106084): бексеро
(111)
Номер свідоцтва
308867
(210)
Номер заявки
m202106084
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.03.2031
(220)
Дата подання заявки
17.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
06.04.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалс С.А. (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.);
Рю Де л'Інстітют 89, В-1330 Ріксенсарт, Бельгія (Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium) (BE)

(732)
Власники

ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалс С.А. (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.);
Рю Де л'Інстітют 89, В-1330 Ріксенсарт, Бельгія (Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium) (BE)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Жухевич Олег Володимирович (№ 369);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 227, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Юридична фірма «Городисський та Партнери»;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 227, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Вакцини для людей. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 255383 (заявка m201712342): шингрикс
*255383 m201712342