Свідоцтво на торговельну марку № 240475 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 240475 (заявка m201614410): ms; sm; ns; sn
(111)
Номер свідоцтва
240475
(210)
Номер заявки
m201614410
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2026
(220)
Дата подання заявки
02.07.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2018, бюл. № 8/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; оранжевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Директор, Шубець Володимир Омельянович;
Вул. Івана Франка, ###, м. Мукачеве, Закарпатська обл., 89600 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Кл.38:

Зв'язок 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів