Свідоцтво на знак № 176051 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 176051 (заявка m201211455): 15 громада

176051

m201211455

25.09.2013

06.07.2022

06.07.2012

25.09.2013, бюл. № 18/2013

Вовк Василь Васильович;
Вул. Єлизавети Чавдар, 7, кв. 27, м. Київ, 02140 (UA)

Вовк Василь Васильович;
Вул. Єлизавети Чавдар, 7, кв. 27, м. Київ, 02140 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; альбоми; альманахи; бланки, формуляри; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друковані; вимпели паперові; відривні календарі; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні друковані роботи; довідники; друковані видання періодичні; друковані інформаційні видання; журнали; збірники; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; книги; листівки друковані; листівки рекламні (флаєри); малюнки; малюнки перевідні; плакати; плани; посібники; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники; рекламна поліграфічна друкована продукція; рекламні друковані видання; фотографії (друковані); фотоальбоми 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аудіо-, відео- і фотореклама; аукціонний продаж; благодійні аукціони; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування і проводіння благодійних акцій і кампаній на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проводіння виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проводіння різноманітних заходів, акцій, кампаній, опитувань, конкурсів, фестивалів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; влаштовування і проводіння піар-кампаній на телебаченні, радіо, друкованих та інтернет-засобах масового інформування та в інформагентствах; влаштовування і проводіння піар-подій, в тому числі прес-турів і прес-конференцій; влаштовування і проводіння громадсько-політичних заходів, в тому числі: мітингів, зборів та демонстрацій; ділові довідки; ділове інформування; ділове консультування; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консалтингові послуги; консультування щодо налагоджування справ; консультування фахове щодо підприємництва; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; менеджмент в громадсько-політичній сфері; надавання допомоги в керуванні політичними проектами; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси, в тому числі моніторинг засобів масової інформації; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; пошук меценатів; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; статистичне інформування; створювання рекламних відеопрезентацій і рекламних фільмів; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; видавання грантів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; залучення іноземних інвестицій; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо інвестування; керування фінансове; фінансове керування благодійними фондами і організаціями; надавання фінансових позик; надавання фінансової допомоги; надавання фінансової спонсорської та благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, як на території України, так і за її межами; надавання стипендій і фінансової підтримки; надавання фінансової цільової або нецільової благодійної допомоги; послуги щодо капіталовкладень; послуги щодо пенсійних виплат; послуги резервних фондів; послуги щодо залучення фінансування; послуги у поручництві; послуги щодо опікунства; посередницькі послуги щодо отримання грантів, стипендій, фінансової підтримки; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансова благодійна допомога; фінансування освітніх благодійних програм; фінансування благодійних акцій; фінансування конкретних цільових програм і надавання допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг; фонди взаємодопомоги 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; викладання; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавничі послуги; видавання друкованих видань, книжок, газет, журналів (видавництва); влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, диспутів, дебатів, дискусій, лекцій, тренінгів, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, прийомів, інтерв'ю, ток-шоу, вікторин, концертів, свят, фестивалів, ювілеїв, урочистостей; влаштовування і проводіння презентацій, крім рекламних; влаштовування і проводіння політичних та громадських конференцій, з'їздів; влаштовування і проводіння зустрічей з політиками, громадськими діячами та відомими людьми; влаштовування і проводіння зустрічей політиків, громадських діячів в рамках тематичних круглих столів та конференцій; готування радіо- і телевізійних передач; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; записування на відеоплівки; записування на магнітні і оптичні носії інформації; знімання відеострічок, відеокліпів і відеороликів, крім рекламних; інформування щодо виховування, навчання, дозвілля, культури, літератури, кіно, театру, мистецтва, історії, політики, спорту, громадського життя, подій сьогодення; інформування щодо політичного та соціального життя країни, про стан справ у державі, проблеми і події сьогодення; клуби за інтересами; клуби спілкування; майстер-класи; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); планування зустрічей (дозвільних); послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги щодо розробляння політичних проектів і програм; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань в комп'ютерних мережах; редакційно-видавничі послуги; розробляння телевізійних проектів; служба новин; створювання відеофільмів; готування телевізійних і радіопередач та програм, крім рекламних; телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі інтернет різноманітних подій; фотографування; фоторепортажі 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; влаштовування громадських зборів та слухань; влаштовування зустрічей; допомога у підготовці і складанні різноманітних юридичних документів; здійснювання правового захисту і представництво юридичних та фізичних осіб у судових та інших державних органах; консультування щодо безпеки; консультування юридичне; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; надавання соціальної допомоги; оскарження неправомірних рішень; послуги щодо судового процесу; послуги адвокатів; послуги арбітрів; послуги з надавання усних чи письмових довідок щодо чинного законодавства; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо складання заяв, скарг, запитів та інших документів правового змісту; правовий захист громадян; правниче досліджування; представництво інтересів в суді та в інших адміністративних органах; юридичний консалтинг; юридична підтримка 

Інші торговельні марки цього власника