Свідоцтво на торговельну марку № 299354 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299354 (заявка m201912113): леді med; мед
(111)
Номер свідоцтва
299354
(210)
Номер заявки
m201912113
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.05.2029
(220)
Дата подання заявки
23.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Гуняк Лілія Дмитрівна;
Вул. Кавалерідзе, 27, кв. 65, м. Львів, 79066 (UA)

(732)
Власники

Гуняк Лілія Дмитрівна;
Вул. Кавалерідзе, 27, кв. 65, м. Львів, 79066 (UA)

(740)
Довірена особа

Галич Дмитро Вячеславович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 72012

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична агенція «Роялті.ЮА»;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Медичні послуги для жінок (гінекологія); акушерські послуги; консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичний скринінг; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія