Свідоцтво на торговельну марку № 344056 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 344056 (заявка m202207407): х; x; floriz
(111)
Номер свідоцтва
344056
(210)
Номер заявки
m202207407
(151)
Дата реєстрації знака
21.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.07.2032
(220)
Дата подання заявки
01.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
05.07.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.02.2024, бюл. № 8/2024
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065

(750)
Адреса для листування

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; бактеріальні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; біостимулятори для рослин; біохімічні каталізатори; гормони для прискорювання достигання фруктів; ґрунт для рослин; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; ензимні препарати для харчової промисловості; ензимні препарати на промислові потреби; компост; консерванти для квітів; органічний дігестат (добриво); препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для пом'якшування води; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; препарати проти проростання овочів; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі (добрива); субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); торф (добриво); удобрювальні препарати; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімічні препарати для захисту від плісняви і цвілі; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб; ціанамід кальцію (добриво); чорнозем; шлаки (добрива). 

Кл.5:

Акарициди; антибіотики; бактерицидні засоби; бактеріальні препарати для медичного та ветеринарного використання; бактеріологічні препарати для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати на ветеринарні потреби; біологічні препарати на медичні потреби; ветеринарні препарати; гербіциди; інсектициди; каломель (фунгіцид); паразитициди; пестициди; поживні середовища для бактеріальних культур; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; препарати для стерилізування ґрунту; фунгіциди; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування хвороб винограду; хімічні препарати для лікування хвороб злакових культур; хімічні препарати для обробляння при ураженні пліснявою і цвіллю. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 346182 (заявка m202211018): на відро
*346182 m202211018
Свідоцтво торговельну марку № 344378 (заявка m202207451): +; ізомакс
*344378 m202207451
Свідоцтво торговельну марку № 344374 (заявка m202207432): metariz
*344374 m202207432
Свідоцтво торговельну марку № 344375 (заявка m202207447): micocell
*344375 m202207447
Свідоцтво торговельну марку № 344373 (заявка m202207422): споромакс
*344373 m202207422
Свідоцтво торговельну марку № 339481 (заявка m202127403): імексаб
*339481 m202127403
Свідоцтво торговельну марку № 338716 (заявка m202127378): aminorost; amino rost
*338716 m202127378
Свідоцтво торговельну марку № 340307 (заявка m202127398): biostim; bio stim
*340307 m202127398